Participation is permitted for those who have received written invitation/permission from trainers. The degree for which the exam candidate takes the exam is in principle the degree that follows the degree that the candidate possesses. An enrolment sum of 10€ must be paid for participation in an exam.

Léiw Elteren,

Den 20. November organiséiert de Club een TKD-Dag mat vill Animatioun fir Grouss a Kleng.

Fir de Club ze ënnerstëtzen wiere mir frou, wann d’Elteren ons géingen ee Kuch, eng Taart oder Muffins baken, déi mir fir den Dessert verkafe kéinten.

Iwwer all aner Ënnerstëtzung géinge mir ons och freeën. 

https://rallly.co/admin/YUx8vMPK4nWD

Mir soen iech am viraus villmools Merci fir Är Mathëllef, déi dir ons op info@tkd-junglinster.lu matdeele kënnt.

Mat frëndleche Gréiss,

De Comité


Dear Parents, athets, TKD friends

On November 20th, the club organizes a TAEKWONDO-day with many activities for adults and children.

If you would like to support the club, you can bake a cake, tart or muffins that we can sell for dessert on this day.

Of course we are also happy about any other help.

https://rallly.co/admin/YUx8vMPK4nWD

If you are willing to help, please send us a short mail (info@tkd-junglinster.lu).

Thank you in advance for your support.

Kind regards,

The committee

Congratulations!!!